Infectiepreventie

Biologische agentia is een verzamelnaam voor micro-organismen, zoals schimmels, bacteriën, parasieten en virussen. Biologische agentia kunnen schadelijk zijn voor de mens. In de huisartsenzorg kunnen medewerkers in aanraking komen met deze bacteriën, virussen, parasieten en schimmels.

Icoon Infectiepreventie
Arborisico’s van biologische agentia (infectierisico’s)
Wettelijk kader Biologische agentia
Beleidsvoering infectiepreventie

Door een van de oplossingen aan te klikken wordt een beschrijving van de oplossing getoond, in de volgorde van de arbeidshygiënische strategie zoals de Arbo-wet voorschrijft.
Dat wil zeggen dat bronaanpak (wegnemen van het risico) de voorkeur heeft, daarna collectieve bescherming, dan individuele bescherming en daarna eventueel het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm).
Het is eveneens mogelijk een selectie van Oplossingen te maken voor een printervriendelijke versie of om als PDF op te slaan.

Risico Oplossing Arbeidshygiënische Strategie
Arborisico’s van biologische agentia (infectierisico’s) Bronaanpak vrijblijvend
Bronaanpak vrijblijvend
Individuele bescherming vrijblijvend
Individuele bescherming verplicht
Collectieve bescherming verplicht
Individuele bescherming verplicht
Individuele bescherming verplicht