Er zijn verschillende methoden om in deze arbocatalogus naar informatie te zoeken.

1) Via zoeken op thema 

In het menu selecteert u een arborisico. Elk risico wordt volgens een vaste structuur beschreven:

  • Informatie over het arborisico zelf,
  • Informatie over het wettelijk kader,
  • Advies over het te voeren beleid in uw huisartsenpraktijk of op de huisartsenpost om het risico te beperken.

Sommige arborisico's bestaan uit deelonderwerpen. Wanneer u het deelonderwerp aanklikt wordt een overzicht van oplossingen getoond. Per oplossing staat beschreven wat voor een type oplossing het is (bronaanpak, collectieve oplossing, individuele oplossing) en of de oplossing een verplichting is of een vrijblijvende keuze.

De oplossingen zijn beschreven vanuit een vaste structuur:

  • een beschrijving van de oplossing
  • de minimumeisen
  • tips
  • relevante wet- en regelgeving
  • de plaats van de maatregel in de arbeidshygiënische strategie
  • bronnen / achtergrondinformatie.

2) Via vrij zoeken

Met vrij zoeken stelt u uw eigen zoekopdracht samen.