Gevaarlijke stoffen

Gevaarlijke stoffen is een verzamelbegrip. Het verzamelbegrip bevat een groot scala aan producten en werkzaamheden waarbij chemische stoffen een risico vormen. In huisartsenpraktijken of -posten moet men denken aan bijvoorbeeld desinfectantia, oplosmiddelen, schoonmaakmiddelen en laboratoriumchemicaliën.

Icoon Gevaarlijke stoffen
Arborisico’s
Wettelijk kader
Beleidsvoering

Door een van de oplossingen aan te klikken wordt een beschrijving van de oplossing getoond, in de volgorde van de arbeidshygiënische strategie zoals de Arbo-wet voorschrijft.
Dat wil zeggen dat bronaanpak (wegnemen van het risico) de voorkeur heeft, daarna collectieve bescherming, dan individuele bescherming en daarna eventueel het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm).
Het is eveneens mogelijk een selectie van Oplossingen te maken voor een printervriendelijke versie of om als PDF op te slaan.

Risico Oplossing Arbeidshygiënische Strategie
Omgaan met gevaarlijke stoffen Collectieve bescherming verplicht
Collectieve bescherming verplicht