Omgevingsfactoren

Een groep medewerkers in de huisartsenpraktijken en de huisartsenposten verrichten veel werk in de back-office maar ook aan de front-office (balie). Er zijn omgevingsfactoren die hen kunnen hinderen en kunnenleiden tot ziekte of verzuim. In deze Arbocatalogus beschrijven we de onderwerpen 'binnenklimaat' en 'daglichten verlichting'.

Icoon Omgevingsfactoren
Arborisico’s
Wettelijk kader
Beleidsvoering

Door een van de oplossingen aan te klikken wordt een beschrijving van de oplossing getoond, in de volgorde van de arbeidshygiënische strategie zoals de Arbo-wet voorschrijft.
Dat wil zeggen dat bronaanpak (wegnemen van het risico) de voorkeur heeft, daarna collectieve bescherming, dan individuele bescherming en daarna eventueel het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm).
Het is eveneens mogelijk een selectie van Oplossingen te maken voor een printervriendelijke versie of om als PDF op te slaan.

Risico Oplossing Arbeidshygiënische Strategie
Binnenklimaat Individuele bescherming vrijblijvend
Daglicht en verlichting Collectieve bescherming verplicht
Hinderlijk geluid Collectieve bescherming vrijblijvend
Collectieve bescherming verplicht
Collectieve bescherming verplicht