Baliewerk

Huisartsenpraktijken en huisartsenposten hebben een balie waar door de assistentes de patienten worden ontvangen. Daarnaast wordt er veel getelefoneerd en is er sprake van beeldschermwerk. Door bij het ontwerp van de balie rekening te houden met de taken en handelingen, kan het risico op agressie en geweld en lichamelijke klachten door ongunstige werkhoudingen worden voorkomen. Zie ook de oplossingen bij het onderwerp beeldschermwerk.


Door een van de oplossingen aan te klikken wordt een beschrijving van de oplossing getoond, in de volgorde van de arbeidshygiënische strategie zoals de Arbo-wet voorschrijft.
Dat wil zeggen dat bronaanpak (wegnemen van het risico) de voorkeur heeft, daarna collectieve bescherming, dan individuele bescherming en daarna eventueel het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm).
Het is eveneens mogelijk een selectie van Oplossingen te maken voor een printervriendelijke versie of om als PDF op te slaan.

Risico Oplossing Arbeidshygiënische Strategie
Baliewerk Collectieve bescherming vrijblijvend
Collectieve bescherming verplicht