Psychosociale Arbeidsbelasting

Psycho Sociale Arbeidsbelasting (PSA) is een steeds belangrijker arbeidsrisico aan het worden. Een derde van het werkgerelateerde ziekteverzuim is gerelateerd aan PSA. In 2013 was in bijna 50% van de gevallen een psychische stoornis de oorzaak van arbeidsongeschiktheid (tegen ruim 30% in 1998). Werkgebonden psychische aandoeningen vormen bovendien de meest voorkomende beroepsziekte. PSA is als arbeidsrisico opgenomen in de Arbeidsomstandighedenwet en het Arbeidsomstandighedenbesluit. De werkgever is daarom primair verantwoordelijk voor de aanpak hiervan in het bedrijf. Het gaat hierbij om arbeidsrisico’s die werkstress kunnen veroorzaken, zoals werkdruk, agressie/geweld/intimidatie, pesten, discriminatie en seksuele intimidatie. Andere oorzaken die bijdragen aan PSA zijn bijvoorbeeld een verstoorde balans tussen werk en privé (bijvoorbeeld door mantelzorg of rouwverwerking).

Icoon Psychosociale Arbeidsbelasting
Arborisico's
Wettelijk kader
Beleidsvoering

Door een van de oplossingen aan te klikken wordt een beschrijving van de oplossing getoond, in de volgorde van de arbeidshygiënische strategie zoals de Arbo-wet voorschrijft.
Dat wil zeggen dat bronaanpak (wegnemen van het risico) de voorkeur heeft, daarna collectieve bescherming, dan individuele bescherming en daarna eventueel het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm).
Het is eveneens mogelijk een selectie van Oplossingen te maken voor een printervriendelijke versie of om als PDF op te slaan.

Risico Oplossing Arbeidshygiënische Strategie
Werkdruk Bronaanpak vrijblijvend
Bronaanpak verplicht
Collectieve bescherming verplicht
Ongewenst gedrag Bronaanpak vrijblijvend
Bronaanpak verplicht
Collectieve bescherming vrijblijvend
Collectieve bescherming vrijblijvend
Collectieve bescherming verplicht
Collectieve bescherming verplicht
Collectieve bescherming verplicht
Collectieve bescherming verplicht
Collectieve bescherming verplicht
Individuele bescherming vrijblijvend
Collectieve bescherming vrijblijvend
Individuele bescherming vrijblijvend
Individuele bescherming verplicht
Individuele bescherming verplicht