Binnenklimaat

Voor werkzaamheden in de huisartsenpraktijk of huisartsenpost is het binnenklimaat van belang in termen van behaaglijk en gelijkmatigheid. 'Behaaglijk ' is een subjectief begrip. Niet iedereen voelt zich onder dezelfde omstandigheden behaaglijk. Bij het realiseren van een goed binnenklimaat streven we daarom naar behaaglijke omstandigheden voor een zo groot mogelijke groep medewerkers. Behaaglijk en gelijkmatigheid van het binnenklimaat, als redelijkerwijs mogelijk, is niet alleen afhankelijk van de tempertuur:

  • de luchttemperatuur;
  • de stralingstemperatuur;
  • de luchtvochtigheid;
  • de luchtbeweging (tocht);
  • de luchtkwaliteit;
  • de uit te voeren activiteiten;
  • de gedragen kleding;
  • zonwering/helderheidwering.

Met de hitte-stress-calculator kan worden berekend of het klimaat behaaglijk of onbehaaglijk is. Daarvoor heb je wel een thermometer en een vochtigheidsmeter nodig.

Door een van de oplossingen aan te klikken wordt een beschrijving van de oplossing getoond, in de volgorde van de arbeidshygiënische strategie zoals de Arbo-wet voorschrijft.
Dat wil zeggen dat bronaanpak (wegnemen van het risico) de voorkeur heeft, daarna collectieve bescherming, dan individuele bescherming en daarna eventueel het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm).
Het is eveneens mogelijk een selectie van Oplossingen te maken voor een printervriendelijke versie of om als PDF op te slaan.


Door een van de oplossingen aan te klikken wordt een beschrijving van de oplossing getoond, in de volgorde van de arbeidshygiënische strategie zoals de Arbo-wet voorschrijft.
Dat wil zeggen dat bronaanpak (wegnemen van het risico) de voorkeur heeft, daarna collectieve bescherming, dan individuele bescherming en daarna eventueel het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm).
Het is eveneens mogelijk een selectie van Oplossingen te maken voor een printervriendelijke versie of om als PDF op te slaan.

Risico Oplossing Arbeidshygiënische Strategie
Binnenklimaat Individuele bescherming vrijblijvend