Daglicht en verlichting

Om goed en veilig te kunnen werken moet de werknemer voldoende licht op de werkplek hebben. Bij het beeldschermwerk is zowel daglicht als kunstlicht, of een combinatie daarvan mogelijk. De aard van de werkzaamheden en de visuele taken van de gebruiker bepalen de vereiste lichtsterkte.


Door een van de oplossingen aan te klikken wordt een beschrijving van de oplossing getoond, in de volgorde van de arbeidshygiënische strategie zoals de Arbo-wet voorschrijft.
Dat wil zeggen dat bronaanpak (wegnemen van het risico) de voorkeur heeft, daarna collectieve bescherming, dan individuele bescherming en daarna eventueel het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm).
Het is eveneens mogelijk een selectie van Oplossingen te maken voor een printervriendelijke versie of om als PDF op te slaan.

Risico Oplossing Arbeidshygiënische Strategie
Daglicht en verlichting Collectieve bescherming verplicht