Kantoorwerk

Kantoorwerk in de huisartsenpraktijk of op een huisartsenpost bestaat voornamelijk uit beeldschermwerk al dan niet in combinatie met baliewerk. Uw medewerkers en met name uw doktersassistenten verrichten veel werk aan een beeldscherm, soms in combinatie met telefoneren. Uw medewerkers kunnen door het beeldschermwerk gezondheidsklachten krijgen. Dit kan leiden tot prestatieverlies en het maken van fouten, maar in een later stadium ook tot verzuim. Gezondheidsklachten door kantoorwerk worden vaak aangeduid met RSI (Repetitive Strain Injury: lichamelijk letsel door herhaalde overbelasting) of KANS (klachten arm, nek en schouder). Dit zijn verzameltermen voor pijnklachten in de nek, schouders, armen, polsen en handen door chronische overbelasting. RSI of KANS ontstaat niet alleen door een overbelasting in het werk. Klachten kunnen ook veroorzaakt worden door overbelasting in de vrije tijd.

Icoon Kantoorwerk
Arborisico's
Wettelijk kader
Beleidsvoering

Door een van de oplossingen aan te klikken wordt een beschrijving van de oplossing getoond, in de volgorde van de arbeidshygiënische strategie zoals de Arbo-wet voorschrijft.
Dat wil zeggen dat bronaanpak (wegnemen van het risico) de voorkeur heeft, daarna collectieve bescherming, dan individuele bescherming en daarna eventueel het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm).
Het is eveneens mogelijk een selectie van Oplossingen te maken voor een printervriendelijke versie of om als PDF op te slaan.

Risico Oplossing Arbeidshygiënische Strategie
Baliewerk Collectieve bescherming vrijblijvend
Collectieve bescherming verplicht
Beeldschermwerk Collectieve bescherming verplicht
Collectieve bescherming verplicht
Collectieve bescherming verplicht
Individuele bescherming vrijblijvend
Individuele bescherming verplicht