Welkom bij de Arbocatalogus Huisartsenzorg

Welkom op de site van de arbocatalogus van de Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg.

De Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg (SSFH) is een samenwerkingsverband van de werkgeversorganisaties Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en InEen en de werknemersorganisaties Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten (NVDA), FNV Zorg & Welzijn, CNV Zorg & Welzijn en de Nederlandse Vereniging van Praktijkondersteuners (NVvPO).

De arbocatalogus is een op maat gemaakt oplossingenboek voor de belangrijkste risico’s met betrekking tot arbeidsomstandigheden (arbo) die in huisartsenpraktijken,  huisartsenposten of gezondheidscentra voor kunnen komen. In deze arbocatalogus staan arbo-oplossingen voor kantoorwerk, omgevingsfactoren, gevaarlijke stoffen, infectiegevaar, werkdruk en ongewenst gedrag in huisartsenpraktijken en op huisartsenposten. De catalogus is een dynamisch product en zal uitgebreid worden met andere onderwerpen. De arbocatalogus is tot stand gekomen in samenwerking met de branche en de vakbonden zoals hierboven genoemd.

Voor wie is de Arbocatalogus bedoeld?
Wat is een arbocatalogus?
Wat is het doel van de arbocatalogus?
Wat verandert er met deze arbocatalogus in mijn onderneming?
Wat kunnen en moeten mijn medewerkers met de arbocatalogus?
Wat kunt u zoal vinden in de catalogus?
Welke oplossing moet ik kiezen?
Is het verplicht om te doen wat er in de arbocatalogus staat?
Waar kunt u nog meer informatie vinden?