Zwangeren

Extra aandacht voor bijzondere groepen (zwangeren, jeugdigen, ouderen, medewerkers die de taal niet (goed) machtig zijn) is een verplichting vanuit de Arbowet. Omdat binnen de huisartsenpraktijken, huisartsenposten en gezondheidscentra veel vrouwen werkzaam zijn én men te maken heeft met voor de ongeboren vrucht schadelijke stoffen en infectierisico’s, is er in deze arbocatalogus extra aandacht voor zwangere medewerkers opgenomen.

Branche-afspraak Zwangere medewerkers
Iedere medewerker heeft recht op een veilige en gezonde werkplek. Om dit te realiseren moeten werkgevers maatregelen treffen die voldoen aan het beschermingsniveau van de Arbowet. Naast de reguliere maatregelen die voor iedereen gelden, zijn er ook aanvullende maatregelen ter bescherming van:

  1.  de zwangerschap, om een miskraam of vroeggeboorte te voorkomen;
  2.  het ongeboren kind, om aangeboren afwijkingen of een laag geboortegewicht te voorkomen;
  3.  de borstvoeding, om terugslag op de borstvoeding te voorkomen;
  4.  de zuigeling, om het overbrengen van gevaarlijke stoffen of infectierisico’s door het geven van borstvoeding te voorkomen;
  5.  de gezondheid van de medewerker zelf. De belastbaarheid van de vrouw verandert (snel) door de zwangerschap; bepaalde risico’s hebben een grotere impact dan daarvoor.

In de zwangerschap kunnen risico’s leiden tot schade aan de zwangerschap en het ongeboren kind. Maar ook de belastbaarheid van de vrouw zelf is veranderd. Zo zijn zwangere vrouwen bijvoorbeeld vatbaarder voor infecties bij blootstelling aan biologische agentia. In de huisartsenzorg, zijn er voor zwangere medewerkers met name extra risico's te verwachten met betrekking tot de onderwerpen blootstelling aan gevaarlijke stoffen en biologische agentia (infectierisico's), psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk, agressie & geweld), fysieke belasting en nachtdiensten.

Door één van de oplossingen aan te klikken wordt een beschrijving van de oplossing getoond, in de volgorde van de arbeidshygiënische strategie zoals de Arbowet voorschrijft.

Dat wil zeggen dat bronaanpak (wegnemen van het risico) de voorkeur heeft, daarna collectieve bescherming, dan individuele bescherming en daarna eventueel het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm). Het is eveneens mogelijk een selectie van Oplossingen te maken voor een printervriendelijke versie of om als PDF op te slaan.


Door een van de oplossingen aan te klikken wordt een beschrijving van de oplossing getoond, in de volgorde van de arbeidshygiënische strategie zoals de Arbo-wet voorschrijft.
Dat wil zeggen dat bronaanpak (wegnemen van het risico) de voorkeur heeft, daarna collectieve bescherming, dan individuele bescherming en daarna eventueel het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm).
Het is eveneens mogelijk een selectie van Oplossingen te maken voor een printervriendelijke versie of om als PDF op te slaan.

Risico Oplossing Arbeidshygiënische Strategie
Zwangeren Individuele bescherming verplicht
Individuele bescherming verplicht