Noodvoorzieningen

De overheid stelt (via het Bouwbesluit) voor kleine gebouwen (minder dan 1000 m²) niet of nauwelijks eisen aan de brandbestrijdingsinstallatie, vluchtwegen of ontruimingsinstallaties. Dat neemt niet weg dat het van belang is om na te denken over het vluchten uit uw praktijk of post in geval van een calamiteit of alarm. Het is aan te raden ontruimingsoefeningen te houden om te zien of het lukt de praktijk of post in korte tijd te ontruimen. Om in geval van nood, zoals brand, explosie, ongeval etc., de gevolgen hiervan te bestrijden moeten er naast de bouwkundige voorzieningen ook een aantal andere voorzieningen aanwezig zijn.


Door een van de oplossingen aan te klikken wordt een beschrijving van de oplossing getoond, in de volgorde van de arbeidshygiënische strategie zoals de Arbo-wet voorschrijft.
Dat wil zeggen dat bronaanpak (wegnemen van het risico) de voorkeur heeft, daarna collectieve bescherming, dan individuele bescherming en daarna eventueel het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm).
Het is eveneens mogelijk een selectie van Oplossingen te maken voor een printervriendelijke versie of om als PDF op te slaan.

Risico Oplossing Arbeidshygiënische Strategie
Noodvoorzieningen Collectieve bescherming verplicht
Collectieve bescherming verplicht