Omgaan met gevaarlijke stoffen

Er zijn stoffen die op zichzelf of in interactie met andere gevaarlijk zijn voor de mens. Werken met deze stoffen blijft, ondanks diverse hulpmiddelen, gevaarlijk. Gelukkig zijn er verschillende mogelijkheden om blootstelling aan gevaarlijke stoffen te voorkomen.


Door een van de oplossingen aan te klikken wordt een beschrijving van de oplossing getoond, in de volgorde van de arbeidshygiënische strategie zoals de Arbo-wet voorschrijft.
Dat wil zeggen dat bronaanpak (wegnemen van het risico) de voorkeur heeft, daarna collectieve bescherming, dan individuele bescherming en daarna eventueel het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm).
Het is eveneens mogelijk een selectie van Oplossingen te maken voor een printervriendelijke versie of om als PDF op te slaan.

Risico Oplossing Arbeidshygiënische Strategie
Omgaan met gevaarlijke stoffen Collectieve bescherming verplicht
Collectieve bescherming verplicht