In geval van nood

Een brand, een bedrijfsongeval of een lekkage van gevaarlijke stoffen kan escaleren tot een bedreigende situatie. Dit is een situatie die een gevaar oplevert voor de praktijk of de post, de medewerkers, de patiënten, het milieu en/of de omgeving.

Icoon In geval van nood
Arborisico's
Wettelijk kader
Beleidsvoering

Door een van de oplossingen aan te klikken wordt een beschrijving van de oplossing getoond, in de volgorde van de arbeidshygiënische strategie zoals de Arbo-wet voorschrijft.
Dat wil zeggen dat bronaanpak (wegnemen van het risico) de voorkeur heeft, daarna collectieve bescherming, dan individuele bescherming en daarna eventueel het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm).
Het is eveneens mogelijk een selectie van Oplossingen te maken voor een printervriendelijke versie of om als PDF op te slaan.

Risico Oplossing Arbeidshygiënische Strategie
Noodvoorzieningen Collectieve bescherming verplicht
Collectieve bescherming verplicht