De arbocatalogus heeft een geldigheidsduur van 6 jaar. Dit betekent dat de arbocatalogus geldig is tot en met 1 oktober 2028. Elke 3 jaar zal deze Arbocatalogus door de sociale partners worden geëvalueerd en waar nodig geactualiseerd. Wijzigingen zullen ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Nederlandse Arbeidsinspectie.