Nachtdienst

Het werken in nachtdienst kan een risico zijn. Bijvoorbeeld vanwege alleen werken of bij een afnemende slaapkwaliteit bij het toenemen van de leeftijd.

  • Alleen werken. Alleen werken is onvermijdelijk bij bepaalde functies in bijvoorbeeld de zorg, de bewaking of het winkelbedrijf. Wie alleen werkt, kan niet terugvallen op collega’s bij gevaar of een ongeval. De Arbowet geeft geen speciale eisen voor alleen werken. Werkgevers zijn verantwoordelijk voor een veilige en gezonde werkplek voor medewerkers op eenpersoonsposten.
  • Leeftijd. Met het toenemen van de leeftijd blijkt de tijd die het lichaam nodig heeft om het biologisch ritme aan te passen aan een ander dag-en-nachtritme en weer terug toe te nemen. Met name de omschakeling van dag naar nachtdiensten en weer terug levert voor oudere werknemers meer problemen op dan bij jongere werknemers. Dit uit zich op den duur door een verhoogde kans op verschillende klachten onder oudere ploegendienstwerknemers:
    • De slaapkwaliteit neemt af, hetgeen zich kenmerkt door moeilijker inslapen, minder diep slapen, minder lang slapen en vaker wakker worden.
    • De algehele gezondheidstoestand verslechtert, met name het aantal klachten van de spijsverteringsorganen neemt toe.
    • Doordat het lichaam zich niet snel kan aanpassen kan dit bij ouderen de fysieke belastbaarheid, veiligheid en productiviteit tijdelijk beïnvloeden.
  • Zwangeren. Voor zwangeren wordt het draaien van nachtdiensten afgeraden vanwege het advies van een ‘stabiel en regelmatig arbeids- en rusttijdenpatroon’. Zie zwangeren en werktijden