Arbocatalogus voor de huisartsenzorg
over-ssfh-arbocatalogus
DE ARBOCATALOGUS

Een op maat gemaakt oplossingenboek voor arbo-risico’s

De Arbocatalogus is een op maat gemaakt oplossingenboek voor arbo-risico’s die in huisartsenpraktijken en op huisartsenposten voor kunnen komen. In deze Arbocatalogus staan arbo-oplossingen voor kantoorwerk, omgevingsfactoren, gevaarlijke stoffen, infectiegevaar en ongewenst gedrag in huisartsenpraktijken en op huisartsenposten.

De catalogus is een dynamisch product en zal uitgebreid worden met andere onderwerpen. De Arbocatalogus is tot stand gekomen in samenwerking met de branche en de vakbonden zoals hierboven genoemd.

Over de arbocatalogus

Voor wie is de Arbocatalogus bedoeld?
Wat is een arbocatalogus?
Wat is het doel van de arbocatalogus?
Wat verandert er met deze arbocatalogus in mijn onderneming?
Wat kunnen en moeten mijn medewerkers met de arbocatalogus?
Wat kunt u zoal vinden in de catalogus?
Welke oplossing moet ik kiezen?
Is het verplicht om te doen wat er in de arbocatalogus staat?
Waar kunt u nog meer informatie vinden?

Samenwerken op scholing, sociaal beleid & arbeidsmarkt

Meer informatie vind
u op www.ssfh.nl