Werkdruk

Afwisseling en taakroulering

Oplossing status: Goedgekeurd door NLA - 01-10-2022

Beschrijving oplossing: 
Langdurig beeldschermwerk is een risico op Klachten van de Arm, Nek, Schouder (KANS). Om dergelijke klachten te voorkomen is afwisselen van beeldschermgebonden werk met ander werk aan te raden. Dit is een afspraak in de cao! Assistenten in een huisartsenpraktijk of huisartsenpost verrichten veel verschillende taken, zoals:

 • het telefonisch afhandelen van vragen van patiënten;
 • het te woord staan van patiënten aan de balie;
 • het maken van afspraken;
 • het verwerken van de receptenlijn;
 • het uitvoeren van medische taken in het laboratorium en de behandelkamer;
 • uitvoeren van administratie;
 • verwerken van e-mail;
 • gereedmaken spreekkamers;
 • voorraadbeheer.

Veel van deze werkzaamheden worden aan het beeldscherm gedaan, maar er is ook niet-beeldschermwerk. Vaak is er al van nature afwisseling van taken. Als dat niet het geval is, dan is het van belang bewust het beeldschermgebonden werk met enige regelmaat te onderbreken. Het liefst met ander werk, maar ook een korte pauze kan bijdragen om het risico op klachten te verminderen.

Oplossing voor arborisico: 
Kantoorwerk – Beeldschermwerk.

Minimum eisen: 
Na maximaal 2 uur beeldschermwerk moet het werk worden afgewisseld met andersoortig werk of een pauze.

Andere voordelen bij toepassing oplossing: 
Taakafwisseling leidt tot behoud van ervaring en vaardigheden bij assistentes en het afwisselende takenpakket maakt het werk vaak interessanter.

Tips: 
Het meest effectief is afwisseling óp een werkdag. En niet per dag, week of maand.

Relevante wet- en regelgeving: 
 • Arbowet artikel 3 lid 1
 • Arbobesluit artikel 5.10.

Een korte omschrijving en een link naar de volledige teksten van de artikelen staan onder het wettelijk kader van de risicogroep psychosociale arbeidsbelasting en het wettelijk kader van de risicogroep kantoorwerk. 

Succes- en faalfactoren: 
Een afwisselend takenpakket draagt bij aan een natuurlijke afwisseling tussen de verschillende soorten werkzaamheden.

Randvoorwaarden: 
Houd bij het maken van het rooster rekening met de mogelijkheden om werkzaamheden af te wisselen.