Beeldschermwerk

Beeldschermwerkplek: ergonomische instelling

Oplossing status: In ontwikkeling

Beschrijving oplossing: 
Een ergonomische ingestelde werkplek is belangrijk voor medewerkers die meer dan 2 uur per dag beeldschermgebonden taken hebben. Dit is inclusief het beelschermgebonden werk wat aan de balie wordt gedaan. Met alleen goed meubilair  bent u er nog niet. De instelmogelijkheden van onder meer stoel, tafel, beeldscherm, toetsenbord en documenthouder zijn vaak zo groot, dat het nuttig is de medewerkers stap voor stap te ondersteunen bij het juist instellen van hun werkplek en hen tevens voor te lichten over gezond gebruik van de werkplek.

Oplossing voor arborisico: 
Kantoorwerk – Beeldschermwerk.

Minimum eisen: 
 • Goed instelbaar meubilair voor alle medewerkers.
 • Iedere medewerker moet voorlichting ontvangen over de wijze van instellen van de werkplek en over gezond werkgedrag.
 • Iedere medewerker moet zijn werkplek op de juiste wijze gebruiken.

Andere voordelen bij toepassing oplossing: 
Door een goed ingerichte werkplek krijgt men minder snel lichamelijke klachten, dit bevordert de motivatie en prestatie.

Tips: 
 • Geef de medewerkers voorlichting en instructie over het optimaal instellen van hun werkplek. Dit kan in groepsverband of individueel.
 • Op basis van een werkplekonderzoek kan een zogenaamd werkplekpaspoort worden opgesteld, met de instelmaten voor de betreffende medewerker.
 • De voorlichting kan goed aan de hand van een stapsgewijze instructie, bijvoorbeeld via een website of een schriftelijke gebruikshandleiding gegeven worden.
 • In eigen beheer kunt u een medewerker bijvoorbeeld de preventiemedewerker laten opleiden tot adviseur gezond beeldschermwerk, zodat deze de eigen collega’s kan voorlichten.
 • Vraag hulp van een arbodeskundige/arboadviseur van de Arbodienst als medewerkers vragen of problemen hebben over de juiste instelling van de beeldschermwerkplek.
 • Bied de voorlichting en instructie steeds aan als de werkplek verandert, of als er een nieuwe medewerker beeldschermwerk gaat uitvoeren.
Relevante wet- en regelgeving: 
 • Arbowet artikel 8 en 11.

Een korte omschrijving en een link naar de volledige teksten van de artikelen staan onder het wettelijk kader van de risicogroep. 

Succes- en faalfactoren: 
 • Een goede analyse en voorbereiding met in samenwerking met externe specialisten (naast architecten zijn dat ergonomie adviseurs voor de toetsing op functionaliteit en gebruikscomfort) draagt bij aan een goed ontwerp. De kans op missers die gepaard gaan met irritatie en kosten doordat aanpassingen nodig zijn, wordt hierdoor geminimaliseerd.
 • Een instructie moet af en toe herhaald worden om de kennis goed over te brengen.

Bijlage: Oplossing Optimale instelling beeldschermwerkplek.pdf
Onderdeel van de Arbeidshygiënische Strategie: Collectieve bescherming verplicht
Datum oplossing geplaatst: 21 januari 2016
Trefwoorden: beeldschermwerk, instructie, training, voorlichting