Beeldschermwerk

Beeldschermbril - regelingen

Oplossing status: In ontwikkeling

Beschrijving oplossing: 
Brildragende medewerkers die regelmatig beeldschermgebonden werkzaamheden verrichten kunnen baat hebben bij een beeldschermbril. Een beeldschermbril is een gewone bril die is afgesteld op de kijkafstand naar het scherm, het toetsenbord en de documenten waarmee wordt gewerkt. Een oogonderzoek kan helpen om vast te stellen of een beeldschermbril de medewerker kan helpen. Een onderzoek op de werkplek is dan noodzakelijk om de verschillende kijkafstanden te kunnen doorgeven aan de opticien.

Oplossing voor arborisico: 
Kantoorwerk-beeldschermwerk.

Minimum eisen: 
Bij klachten dienen de medewerkers bij een opticien of bij de arbodienst een oogonderzoek te kunnen ondergaan. Ook moet dan op de werkplek de kijkafstanden bepaald worden. Een specifieke beeldschermbril die op basis van dit onderzoek eventueel nodig is, is verkrijgbaar bij de opticien en moet door de werkgever vergoed worden.

Andere voordelen bij toepassing oplossing: 
De medewerkers zullen minder snel fouten maken bij het computerwerk, minder snel vermoeid raken, minder snel hoofdpijnklachten hebben en langer geconcentreerd kunnen werken.

Tips: 
  • Bij beginnende ouderdomsverziendheid is een eenvoudige leesbril met een volledig glas (geen ’halve’ glazen) met een sterkte van +1 of +1,5 vaak al afdoende.  Laat vóór aanschaf wel een professionele oogmeting uitvoeren, zodat zeker is dat deze bril voldoet.
  • Afhankelijk van uw verzekering wordt de aanschaf van een beeldschermbril geheel of gedeeltelijk vergoed. Vaak tot een bepaald maximum aanschafprijs.
  • Stel een procedure op rondom de aanschaf van een beeldschermbril. Dit maakt het gemakkelijker en minder tijdrovend om een dergelijk proces op te starten.
  • Licht uw medewerkers in over het bestaan van de beeldschermbril en dat uw organisatie daar een regeling voor heeft. Zo voorkomt u dat medewerkers te lang bloot staan aan ongunstige omstandigheden.
Relevante wet- en regelgeving: 
  • Arbobesluit artikel 5.11

Een korte omschrijving en een link naar de volledige teksten van de artikelen staan onder het wettelijk kader van de risicogroep. 

Bronnen/achtergrondinformatie: 
Voorbeeld van een regeling voor beeldschermbrillen: www.euronorm.net/content/template2.php
De richtlijn voor computerwerk / oogonderzoek bij beeldschermwerkers staat op de site van de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde

Onderdeel van de Arbeidshygiënische Strategie: Individuele bescherming vrijblijvend
Datum oplossing geplaatst: 21 januari 2016
Trefwoorden: beeldschermbril, brillen, verziendheid, bijziendheid, oogonderzoek, biofocale bril, multifocale bril, leesbril