Noodvoorzieningen

Noodvoorzieningen - bouwkundig

Oplossing status: In ontwikkeling

Beschrijving oplossing: 
Om in geval van nood, zoals brand, explosie etc., de praktijk of post snel te kunnen ontruimen of de gevolgen van brand te bestrijden moeten er een aantal bouwkundige voorzieningen aanwezig zijn. Het gaat om:
 • vluchtwegen/nooduitgang(en): het aantal is afhankelijk van het maximum aantal aanwezige personen en de indeling van het gebouw. Vuistregel: binnen een afstand van max. 15 meter moet er een vlucht­mogelijkheid (gewone deur of nooduitgang) zijn;
 • vluchtroutes: deze moeten altijd vrij zijn van obstakels, deuren zijn altijd te openen en draaien naar buiten;
 • vluchtwegverlichting: in ruimtes zonder ramen moet er noodverlichting op de vluchtroutes aanwezig zijn;
 • vluchtwegaanduiding: de vluchtroutes moeten voorzien zijn van de standaard pictogrammen.

Oplossing voor arborisico: 
In geval van nood.

Minimum eisen: 
 • Voldoende vluchtwegen/nooduitgang(en).
 • Vluchtwegverlichting in ruimtes zonder ramen.
 • Vluchtwegaanduiding met pictogrammen.

Andere voordelen bij toepassing oplossing: 
Met het voldoen aan de eisen uit arboregelgeving wordt gelijk voldaan aan de (identieke) eisen uit het Bouwbesluit.

Tips: 
 • De bouwkundige voorzieningen zijn tevens vereist volgens het Bouwbesluit en reeds getoetst bij het verlenen van de bouwvergunning.
 • Vluchtdeuren en vluchtwegen mogen niet geblokkeerd zijn. Controleer dit!
 • Controleer ook de werking van noodverlichting.
 • De Bouwadviesgroep van de LHV kan adviseren over de nodige bouwkundige noodvoorzieningen. Zie Bouwadviesgroep op de website van de LHV.
Relevante wet- en regelgeving: 
 • Arbobesluit artikel 3.6.
 • Arbobesluit artikel 3.7.

Een korte omschrijving en een link naar de volledige teksten van de artikelen staan onder het wettelijk kader van de risicogroep. 

Bronnen/achtergrondinformatie: 
Bouwbesluit 2015.