Branche RI&E

Met een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) brengt u de veiligheids- en gezondheidsrisico's van uw medewerkers in kaart. De Arbowet verplicht elke werkgever met personeel om een RI&E uit te voeren en actueel te houden.

Icoon Branche RI&E
​​​​​​​Branche RI&E

Voor de huisartsenzorg is door de SSFH een branche-RIE instrument gemaakt. Het gebruik van de RI&E Huisartsenzorg levert u de volgende voordelen op:

  • Besparing: de RI&E Huisartenzorg is gratis. Uitvoering van een RI&E door een arbodienst kost geld.
  • Sneller en eenvoudiger: De RI&E is toegespitst op specifieke arbeidsomstandigheden binnen de huisartsenzorg. Door draagvlak bij werkgevers en werknemers is een ‘lichte toetsing’ mogelijk.
  • De RI&E levert zich op branche gerelateerde arbo-knelpunten. De SSFH biedt vervolgens oplossingen op brancheniveau aan in de arbocatalogus.

Via bovenstaande link opent u op de website van SSFH de pagina die gaat over de RI&E en arbocatalogus.  Rechts bovenaan vindt u een directe link naar de erkende branche RI&E .

Actueel houden RI&E
De RI&E moet regelmatig worden aangepast. In de Arbowet wordt geen termijn genoemd met betrekking tot de geldigheidsduur van de RI&E. Uitgangspunt is dat de RI&E actueel dient te zijn. Een RI&E moet bijgesteld en opnieuw getoetst worden als in de onderneming iets verandert in de werkmethoden, de werkomstandigheden of bij technische innovaties. Bekijk minimaal jaarlijks met de medewerkers (OR/PVT) of er bijstelling van de RI&E aan de orde is.

Het plan van aanpak (PVA)
Het PVA is een verplicht onderdeel van de RI&E, waarin wordt benoemd binnen welke termijn maatregelen worden genomen om gesignaleerde risico’s tegen te gaan.

Toetsen
Organisaties met meer dan 25 werknemers moeten hun RI&E laten toetsen. Organisaties die voor maximaal 40 uur per week arbeid laten verrichten (alle werknemers bij elkaar opgeteld) moeten een RI&E hebben, maar hoeven dat document niet te laten toetsen. Organisaties met ten hoogste 25 werknemers die voor het opstellen van de RI&E gebruik maken van een door het Steunpunt-RI&E erkend RI&E-instrument (zoals die van SSFH), hoeven hun RI&E niet te laten toetsen door een gecertificeerde arbodienst/arbokerndeskundige. Het betreffende bedrijf moet, om in aanmerking te komen voor de vrijstelling van toetsing, wel vallen onder de branche waarvan het RI&E-instrument gebruikt wordt.

Op www.rie.nl kunt u hier meer informatie over vinden.