Zwangeren

Zwangeren en werktijd

Oplossing status: Goedgekeurd door NLA - 01-10-2022

Beschrijving oplossing: 

Er moet rekening gehouden worden met de werktijden van zwangere medewerkers tot zes maanden na de bevalling, vanwege de specifieke (individuele) omstandigheden. Doel is dat het werk geen risico met zich meebrengt voor de veiligheid en gezondheid van de medewerker en geen terugslag veroorzaakt op de zwangerschap of lactatie.

Een zwangere medewerkster heeft in elk geval

recht op:

 • regelmatige werktijden;
 • één of meer extra pauzes (af te spreken in overleg tussen medewerker, bedrijfsarts en werkgever tot max. 1/8 deel van de werktijd);
 • zwangerschapsonderzoek in werktijd;
 • borstvoeding /kolven in werktijd, (af te spreken in overleg tussen medewerker, bedrijfsarts en werkgever tot een maximum van 1/4 van de werktijd).

geen verplichting om:

 • meer dan 10 uren per dienst te werken;
 • meer dan 50 uren per week voor een periode van 4 weken te werken; meer dat 45 uren per week voor een periode van 16 weken te werken. (overleg hierover in voorkomende gevallen met de huisarts / leidinggevende)
 • geen plicht tot overwerk en minimaal 12 uur herstel tussen 2 diensten; geen avond- of nachtdiensten;

Zie ook de oplossing: Zwangeren en borstvoeding.

Oplossing voor arborisico: 
Basisafspraken over arbo.

Minimum eisen: 
De werkgever moet de risico’s voor de zwangere inventariseren en daarop maatregelen nemen. De werktijden van de zwangere of borstvoeding gevende werknemer worden zodanig ingericht dat deze geen nadelige invloed hebben op de zwangerschap of borstvoeding. 

Relevante wet- en regelgeving: 
 • Arbobesluit artikel 1.41
 • Arbobesluit artikel 1.42
 • Arbeidstijdenwet artikel 4.5

Een korte omschrijving en een link naar de volledige teksten van de artikelen staan onder het wettelijk kader van de risicogroep.  

Bronnen/achtergrondinformatie: 

Randvoorwaarden: 
De maatregelen kunnen pas getroffen worden wanneer de medewerker kenbaar heeft gemaakt dat zij zwanger is. Medewerkers met een zwangerschapswens moeten geïnformeerd zijn over risico’s.

 • Beschikbaarheid van een rustruimte met voldoende faciliteiten (bed/brancard, stopcontact, koelkast in de directe nabijheid).
 • Goede afspraken over de rust- en kolftijd.
 • Goede afspraken over de (tijdige) overdracht van werk
 • De medewerker is verplicht zich te houden aan de beschermende maatregelen.