Risico-inventarisatie en -evaluatie

Met een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) brengt u de veiligheids- en gezondheidsrisico's van uw medewerkers in kaart. De Arbowet verplicht elke werkgever met personeel om een RI&E uit te voeren en actueel te houden.

RI&E Huisartsenzorg 
Vanaf mei 2022 biedt SSFH een vernieuwde vragenlijst Risico- inventarisatie & -Evaluatie (RI&E) aan. De nieuwe RI&E sluit aan op de nieuwe aanpassingen in de Arbocatalogus welke ook in 2022 op onderdelen is geactualiseerd en door de Nederlandse Arbeidsinspectie is goedgekeurd. Het uitvoeren van een RI&E is wettelijk verplicht voor alle organisaties in de Huisartsenzorg. Met dit arbo-instrument breng je de veiligheids- en gezondheidsrisico’s van jouw medewerkers in kaart en kun je deze eenvoudig evalueren en verwerken in een plan van aanpak. SSFH beheert de RI&E Huisartsenzorg in samenhang met de Arbocatalogus huisartsenzorg.  


Vrijstelling van toetsing 
SSFH stelt de RI&E huisartsenzorg beschikbaar. Gebruikers van de RI&E zijn zelf verantwoordelijk voor het invullen en aanvullen van de RI&E. Organisaties die aan meer dan 25 werknemers werk verlenen moeten na het opstellen van de RI&E deze door een arbo-kerndeskundige laten toetsen, de werkgevers met minder werknemers hebben vrijstelling van deze toetsing, mits ze het RIE systeem (AMS) van SSFH gebruiken en volledig invullen.

 
Betrekken (preventie)medewerkers 
Vaak wordt de RI&E ingevuld door de praktijkmanager of huisarts zelf. Maar wees als verantwoordelijke er bewust van dat het belangrijk is om de preventiemedewerker te betrekken bij het opstellen van de RI&E. De preventiemedewerker ondersteunt de werkgever bij de zorg voor de dagelijkse veiligheid en gezondheid. Hij/zij heeft kennis van de arbeidsrisico’s van de organisatie en van de te nemen preventieve maatregelen en kan je adviseren over de arbeidsomstandigheden. Meer informatie over de preventiemedewerker vind je hier.  
Is de RI&E ingevuld? Zorg dan dat deze ook voor de andere medewerkers ter inzage ligt. Zo is iedereen zicht bewust van de aanwezige arbeidsrisico’s en oplossingen.  

Plan van aanpak
Je kunt op basis van de RI&E een plan van aanpak maken. Hierin staat vermeld hoe en wanneer risico's en knelpunten worden aangepakt. Zorg ervoor dat je de RI&E actualiseert bij grote veranderingen in de arbeidsomstandigheden, bijvoorbeeld een verhuizing.

Toetsing RI&E
Organisaties met meer dan 25 werknemers moeten hun RI&E laten toetsen. Organisaties die voor maximaal 40 uur per week arbeid laten verrichten (alle werknemers bij elkaar opgeteld) moeten een RI&E hebben, maar hoeven dat document niet te laten toetsen. Organisaties met ten hoogste 25 werknemers die voor het opstellen van de RI&E gebruik maken van een door het Steunpunt-RI&E erkend RI&E-instrument (zoals die van SSFH), hoeven hun RI&E niet te laten toetsen door een gecertificeerde arbodienst/arbokerndeskundige. Het betreffende bedrijf moet, om in aanmerking te komen voor de vrijstelling van toetsing, wel vallen onder de branche waarvan het RI&E-instrument gebruikt wordt.

Op www.rie.nl kunt u hier meer informatie over vinden.