Uitvoering arbobeleid

Elke onderneming in de huisartsenzorg moet uitvoering geven aan het Arbobeleid. Dit is primair de verantwoordelijkheid van de werkgever en leiding. Zij zien er op toe dat er op een veilige en gezonde manier gewerkt wordt en scheppen daarvoor de voorwaarden. Zij laten zich daarbij ondersteunen door interne en externe deskundigen. Intern wordt er een preventiemedewerker aangewezen. In aanvulling daarop is er minimaal externe deskundigheid geregeld via een basiscontract met een arbodienst/bedrijfsarts.


Door een van de oplossingen aan te klikken wordt een beschrijving van de oplossing getoond, in de volgorde van de arbeidshygiënische strategie zoals de Arbo-wet voorschrijft.
Dat wil zeggen dat bronaanpak (wegnemen van het risico) de voorkeur heeft, daarna collectieve bescherming, dan individuele bescherming en daarna eventueel het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm).
Het is eveneens mogelijk een selectie van Oplossingen te maken voor een printervriendelijke versie of om als PDF op te slaan.

Risico Oplossing Arbeidshygiënische Strategie
Uitvoering arbobeleid Collectieve bescherming verplicht
Collectieve bescherming verplicht